Διευθυντής

Διευθυντής
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Ανδρέας Ζέρβας
Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04.01 Φυσικός

Γραμματεία Διευθυντή : 2610465802