Διευθύντρια

Διευθύντρια
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Ευγενία Πιερρή
Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04.02 Χημικός

Γραμματεία Διευθυντή : 2610465802