Επικοινωνία

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

location

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου, Τ.Κ. 26223,
Πάτρα

phone

Τηλεφωνικό Κέντρο

2610 – 465800

Τηλεφωνικός Κατάλογος


Fax: 2610 – 465860

e-mail

Ηλεκτρονική Διεύθυνση