Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)

Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε) αποτελούν κέντρα τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκαλίας των φυσικών μαθημάτων, καθώς και παροχής συμβουλών για την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στην Αχαΐα λειτουργούν δύο Ε.Κ.Φ.Ε. (Πάτρας και Αιγίου)

Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Πάτρας: Τελιτζίδης Σταύρος (εκπαιδευτικός ΠΕ04.01)

 • Ταχυδρομική διεύθυνση : Αυστραλίας 62, 26442, Πάτρα
  (κτίριο 13ου Γυμνασίου Πατρών)
 • Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2610435028
 • Φαξ:
 • E-mail: ekfe@dide.ach.sch.gr

Υπεύθυνη Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγίου: Ντρίνια Αντωνία (εκπαιδευτικός, ΠΕ04.04)

 • Ταχυδρομική Διεύθυνση : Κλεισούρας και Παρ. Κορίνθου, 25100, Αίγιο (κτίριο 1ου ΓΕΛ Αιγίου)
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2691061396
 • Φαξ:  2691062382
 • E-mail: ekfe-aigiou@dide.ach.sch.gr
 • Ιστοσελίδα: http://ekfe-aigiou.ach.sch.gr/