Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ)

Τα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ είναι φορείς που εποπτεύονται από την αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην Αχαΐα λειτουργούν δύο Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ., εποπτευόμενα από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας.

  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Μακεδονίας 59-61, 26223, Πάτρα
  • Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2610461953 & 2610462018
  • Φαξ: 2610429995
  • E-mail: mail@1kesy.ach.sch.gr
  • Ιστοσελίδα : http://1kesy.ach.sch.gr
  • Ταχυδρομική Διεύθυνση : Διακίδη Ιωάννη 209, 26331, Περιβόλα Πατρών
  • Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610642678
  • Φαξ: 
  • E-mail: mail@2kesy.ach.sch.gr