Μοριοδότηση Σχολικών Μονάδων Αχαΐας

Σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων» (ΦΕΚ 3941/τ.Β’/2018).

Σχολικές Μονάδες Δήμου Πατρέων

α/α

Ονομασία

Κατηγορία Μοριοδότησης

1

1ο Γυμνάσιο Πατρών

Α

2

2ο Γυμνάσιο Πατρών

Α

3

3ο Γυμνάσιο Πατρών

Α

4

4ο Γυμνάσιο Πατρών

Α

5

5ο Γυμνάσιο Πατρών

Α

6

6ο Γυμνάσιο Πατρών

Α

7

7ο Γυμνάσιο Πατρών

Α

8

8ο Γυμνάσιο Πατρών

Α

9

9ο Γυμνάσιο Πατρών

Α

10

10ο Γυμνάσιο Πατρών

Α

11

11ο Γυμνάσιο Πατρών

Α

12

12ο Γυμνάσιο Πατρών

Α

13

13ο Γυμνάσιο Πατρών

Α

14

14ο Γυμνάσιο Πατρών

Α

15

15ο Γυμνάσιο Πατρών

Α

16

16ο Γυμνάσιο Πατρών

Α

17

17ο Γυμνάσιο Πατρών

Α

18

18ο Γυμνάσιο Πατρών και Λ.Τ. Κωφών και Βαρηκόων

Α

19

19ο Γυμνάσιο Πατρών

Α

20

20ο Γυμνάσιο Πατρών

Α

21

21ο Γυμνάσιο Πατρών

Α

22

1ο Γυμνάσιο Παραλίας Πατρών

Α

23

2ο Γυμνάσιο Παραλίας Πατρών

Α

24

1ο Εσπερινό Γυμνάσιο Πατρών

Α

25

2ο Εσπερινό Γυμνάσιο Πατρών

Α

26

Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου

Α

27

Γυμνάσιο Βραχναιΐκων

Α

28

Γυμνάσιο Δεμενίκων

Α

29

Γυμνάσιο Κάτω Καστριτσίου

Α

30

Γυμνάσιο Οβρυάς

Α

31

Γυμνάσιο Ρίου

Α

32

Γυμνάσιο Σαραβαλίου

Α

33

Μουσικό Σχολείο Πατρών

Α

34

Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών

Α

35

Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών

Α

36

1ο Γενικό Λύκειο Πατρών

Α

37

2ο Γενικό Λύκειο Πατρών

Α

38

3ο Γενικό Λύκειο Πατρών

Α

39

4ο Γενικό Λύκειο Πατρών

Α

40

5ο Γενικό Λύκειο Πατρών

Α

41

6ο Γενικό Λύκειο Πατρών – Ανδρέα Γ. Παπανδρέου

Α

42

7ο Γενικό Λύκειο Πατρών

Α

43

8ο Γενικό Λύκειο Πατρών

Α

44

9ο Γενικό Λύκειο Πατρών

Α

45

10ο Γενικό Λύκειο Πατρών

Α

46

11ο Γενικό Λύκειο Πατρών

Α

47

12ο Γενικό Λύκειο Πατρών

Α

48

13ο Γενικό Λύκειο Πατρών – Κωστής Παλαμάς

Α

49

Γενικό Λύκειο Βραχναιϊκων

Α

50

Γενικό Λύκειο Δεμενίκων

Α

51

Γενικό Λύκειο Κάτω Καστριτσίου

Α

52

Γενικό Λύκειο Παραλίας Πατρών

Α

53

Γενικό Λύκειο Ρίου

Α

54

Εσπερινό Γενικό Λύκειο Πατρών

Α

55

Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών

Α

56

Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών

Α

57

Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών

Α

58

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αχαΐας

Α

59

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ Πατρών

Α

60

1ο ΕΠΑΛ Πατρών

Α

61

2ο ΕΠΑΛ Πατρών

Α

62

3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πατρών

Α

63

4ο ΕΠΑΛ Πατρών

Α

64

5ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πατρών

Α

65

6ο ΕΠΑΛ Πατρών

Α

66

7ο ΕΠΑΛ Πατρών

Α

67

9ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πατρών

Α

68

ΕΠΑΛ Παραλίας Πατρών

Α

69

1ο Ε.Κ. Πατρών

Α

70

2ο Ε.Κ. Πατρών

Α

Σχολικές Μονάδες Δήμου Αιγιαλείας

α/α

Ονομασία

Κατηγορία Μοριοδότησης

1

1ο Γυμνάσιο Αιγίου

Β

2

2ο Γυμνάσιο Αιγίου

Β

3

3ο Γυμνάσιο Αιγίου

Β

4

4ο Γυμνάσιο Αιγίου

Β

5

Εσπερινό Γυμνάσιο Αιγίου

Β

6

1ο Γενικό Λύκειο Αιγίου

Β

7

2ο Γενικό Λύκειο Αιγίου

Β

8

Εσπερινό Γενικό Λύκειο Αιγίου

Β

9

1ο ΕΠΑΛ Αιγίου

Β

10

2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αιγίου

Β

11

1ο Ε.Κ. Αιγίου

Β

12

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αιγίου

Β

13

Γυμνάσιο Αιγείρας

Δ

14

Γυμνάσιο Ακράτας

Δ

15

Γυμνάσιο Διακοπτού

Δ

16

Γυμνάσιο Καμαρών

Γ

17

Γενικό Λύκειο Αιγείρας

Δ

18

Γενικό Λύκειο Ακράτας

Δ

19

Γενικό Λύκειο Διακοπτού

Δ

20

Γενικό Λύκειο Καμαρών

Γ

Σχολικές Μονάδες Δήμου Καλαβρύτων

α/α

Ονομασία

Κατηγορία Μοριοδότησης

1

Γυμνάσιο Καλαβρύτων – Ευσέβιος Κηπουργός

Ζ

2

Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων – Ευσέβιος Κηπουργός

Ζ

3

ΕΠΑΛ Καλαβρύτων – Ευσέβιος Κηπουργός

Ζ

4

Γυμνάσιο Κλειτορίας

Θ

5

Γενικό Λύκειο Κλειτορίας

Θ

6

Γυμνάσιο Δάφνης Καλαβρύτων

Ι

7

Γενικό Λύκειο Δάφνης

Ι

8

Γυμνάσιο Ψωφίδας

ΙΑ

Σχολικές Μονάδες Δήμων Δυτικής Αχαΐας – Ερυμάνθου

α/α

Ονομασία

Κατηγορία Μοριοδότησης

1

Γυμνάσιο Ερυμάνθειας

Ε

2

Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας

Γ

3

Γυμνάσιο Λακκόπετρας

Δ

4

Γυμνάσιο Λάππα

Ε

5

Γυμνάσιο Λουσικών

Γ

6

Γυμνάσιο Μαζαρακίου

Γ

7

Γυμνάσιο Σαγαιΐκων

Δ

8

Γυμνάσιο Σταυροδρομίου

ΣΤ

9

Γυμνάσιο – Λ.Τ. Ριόλου

Δ

10

Γυμνάσιο – Λ.Τ. Χαλανδρίτσας

Γ

11

Γυμνάσιο – Λ.Τ. Φαρών

Γ

12

Γενικό Λύκειο Ερυμάνθειας

Ε

13

Γενικό Λύκειο Κάτω Αχαΐας

Γ

14

Γενικό Λύκειο Λάππα

Ε

15

Γενικό Λύκειο Λουσικών

Γ

16

ΕΠΑΛ Κάτω Αχαΐας

Γ