Αναπληρωτές – Ωρομίσθιοι

Οδοιπορικά Αναπληρωτών ΕΣΠΑ

Οδηγίες Οδοιπορικών ΕΣΠΑ 2019-20

Έντυπα:

Οδοιπορικά Αναπληρωτών ΠΔΕ

Οδηγίες Οδοιπορικών ΠΔΕ 2019-20

Έντυπα:

Ωρομίσθιοι – Εμπειροτέχνες

Αποζημίωση ωρομισθίων καθηγητών

Ενημέρωση:

Αναλυτικά μισθοδοτικά σημειώματα αποστέλλονται αυτοματοποιημένα στα προσωπικά e-mail των αναπληρωτών:

  • Στις οκτώ κάθε μήνα για τους αναπληρωτές  ΕΣΠΑ και ΠΔΕ
  • Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα για τους αναπληρωτές τακτικού προϋπολογισμού