Αναπληρωτές – Ωρομίσθιοι

Οδοιπορικά Αναπληρωτών ΕΣΠΑ – ΠΔΕ

Οδηγίες Οδοιπορικών 2023-24

Ωρομίσθιοι – Εμπειροτέχνες

Αποζημίωση ωρομισθίων καθηγητών

Ενημέρωση:

Αναλυτικά μισθοδοτικά σημειώματα αποστέλλονται αυτοματοποιημένα στα προσωπικά e-mail των αναπληρωτών:

  • Στις οκτώ κάθε μήνα για τους αναπληρωτές  ΕΣΠΑ και ΠΔΕ
  • Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα για τους αναπληρωτές τακτικού προϋπολογισμού