Ομάδες Σχολείων Δ.Ε. Αχαΐας

Οι σχολικές μονάδες αρμοδιότητας Δ.Ε. Αχαΐας κατατάσσονται σε ομάδες σχολείων ως ακολούθως:

Ομάδα 1 : Σχολικές μονάδες του Δήμου Πατρέων (καμία όμορη ομάδα).

Ομάδα 2 : Σχολικές μονάδες των Δήμων Ερυμάνθου και Δυτικής Αχαΐας (καμία όμορη ομάδα).

Ομάδα 3 :Σχολικές μονάδες των Δημοτικών Ενοτήτων Αιγίου, Διακοπτού και Ερινεού (με όμορη την ομάδα 4)

Ομάδα 4 :Σχολικές μονάδες των Δημοτικών Ενοτήτων Ακράτας και Αιγείρας (με όμορη την ομάδα 3)

Ομάδα 5 : Σχολικές μονάδες της Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων (με όμορη την ομάδα 6)

Ομάδα 6 : Σχολικές μονάδες της Δημοτικής Ενότητας Κλειτορίας (με όμορες τις ομάδες 5,7)

Ομάδα 7 :Σχολικές μονάδες των Δημοτικών Ενοτήτων Παΐων και Αροανίων (με όμορη την ομάδα 6)