Σχολικές Μονάδες Δήμου Αιγιαλείας

Γυμνάσια Δήμου Αιγιαλείας

α/α

Κωδικός

Ονομασία

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

E-mail

Διευθυντής/ντρια

1

0602010

1ο Γυμνάσιο Αιγίου

Γρηγορίου Ε΄ 1, 25100, Αίγιο

2691028883

mail@1gym-aigiou.ach.sch.gr

Κωνσταντίνα Αγγελοπούλου

2

0602020

2ο Γυμνάσιο Αιγίου

Π. Μελά 6, 25100, Αίγιο

2691022273

mail@2gym-aigiou.ach.sch.gr

Αικατερίνη Δημουλά

3

0602040

3ο Γυμνάσιο Αιγίου

Κούταλης και Προποντίδος 1, 25100, Αίγιο

2691025900

mail@3gym-aigiou.ach.sch.gr

Ελένη Τσουρέκη

4

0602045

4ο Γυμνάσιο Αιγίου

Αγ. Τριάδος 6, 25100, Αίγιο

2691024584

mail@4gym-aigiou.ach.sch.gr

Δημήτριος Μασαούτης

5

0602046

Εσπερινό Γυμνάσιο Αιγίου

Τέρμα Μητροπόλεως, 25100, Αίγιο

2691022333

mail@gym-esp-aigiou.ach.sch.gr

Δημήτριος Γιαννικόπουλος

6

0616010

Γυμνάσιο Αιγείρας

Αιγείρα Αχαΐας, 25010, Αιγείρα

2696031679

mail@gym-aigeir.ach.sch.gr

Άννα Λαπαναΐτη

7

0609010

Γυμνάσιο Ακράτας

Ακράτα Αχαΐας, 25006, Ακράτα

2696022539

mail@gym-akrat.ach.sch.gr

Ιωάννης Μιχαηλίδης

8

0609020

Γυμνάσιο Διακοπτού

Διακοπτό Αχαΐας, 25003, Διακοπτό

2691041282

mail@gym-diakopt.ach.sch.gr

Ευσταθία Ράπτη

9

0602030

Γυμνάσιο Καμαρών

Καμάρες Αχαΐας, 25009, Καμάρες

2691031101

mail@gym-kamar.ach.sch.gr

Ιωάννης Αγγελόπουλος

10

0659001

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αιγίου

Τέρμα Μητροπόλεως, 25100, Καλλιθέα Αιγίου

2691027987

eeeekaigi@sch.gr

Χρυσούλα Καραγρηγόρη

Γενικά Λύκεια Δήμου Αιγιαλείας

α/α

Κωδικός

Ονομασία

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

E-mail

Διευθυντής/ντρια

1

0652010

1ο Γενικό Λύκειο Αιγίου

Κλεισούρας και Παρ. Κορίνθου, 25100, Αίγιο

2691022226

1lyk-aig@sch.gr

Παναγιώτα Δανέλλη

2

0652020

2ο Γενικό Λύκειο Αιγίου

Αναπαύσεως 48, 25100, Αίγιο

2691068442

mail@2lyk-aigiou.ach.sch.gr

Γεώργιος Αγγελόπουλος

3

0652046

Εσπερινό Γενικό Λύκειο Αιγίου

Τέρμα Μητροπόλεως, 25100, Αίγιο

2691062678

mail@lyk-esp-aigiou.ach.sch.gr

Πέτρος Μπελτράν

4

0666010

Γενικό Λύκειο Αιγείρας

Ξενάρχου, 25010, Αιγείρα

2696031064

mail@lyk-aigeir.ach.sch.gr

Νίκη Καραχάλιου

5

0659010

Γενικό Λύκειο Ακράτας

Ν. Σολιώτη 10, 25006, Ακράτα

2696022178

mail@lyk-akrat.ach.sch.gr

Αναστασία Καμπούρη-Μασαούτη

6

0659020

Γενικό Λύκειο Διακοπτού

Διακοπτό Αχαΐας, 25003, Διακοπτό

2691041275

mail@lyk-diakopt.ach.sch.gr

Μιχαήλ Σκαρμούτσος

7

0652030

Γενικό Λύκειο Καμαρών

Καμάρες Αιγιαλείας, 25009, Καμάρες

2691031521

mail@lyk-kamar.ach.sch.gr

Σταυρούλα Αλεξανδροπούλου

Επαγγελματικά Λύκεια – Ε.Κ. Δήμου Αιγιαλείας

α/α

Κωδικός

Ονομασία

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

E-mail

Διευθυντής/ντρια

1

0648000

Πρότυπο ΕΠΑΛ Αιγίου

Ξηρολιθίων, 25100, Αίγιο

2691023917

mail@epal-prot-aigiou.ach.sch.gr

Γεωργία Δελή

2

0640100

1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Αιγίου

Ξηρολιθίων, 25100, Αίγιο

2691023917

mail@1epal-aigiou.ach.sch.gr

Γεωργία Δελή

2

0640105

2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αιγίου

Ξηρολιθίων, 25100, Αίγιο

2691025552

mail@2epal-esp-aigiou.ach.sch.gr

Γεώργιος Κάλπης

3

SEK081

1ο Ε.Κ. Αιγίου

Ξηρολιθίων, 25100, Αίγιο

2691020807

mail@1sek-aigiou.ach.sch.gr

Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος

4

0604000

Εν.Ε.Ε.Γυ.-Λ Αιγίου

Κλεισούρας και Παρ. Κορίνθου, 25100, Αίγιο

2691062689

mail@eneegyl-aigiou.ach.sch.gr

Ελένη Μπάλλα