Σχολικές Μονάδες Δήμου Καλαβρύτων

Γυμνάσια Δήμου Καλαβρύτων

α/α

Κωδικός

Ονομασία

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

E-mail

Διευθυντής/ντρια

1

0603010

Γυμνάσιο Καλαβρύτων – Ευσέβιος Κηπουργός

Ευσ. Κηπουργού 4, 25001, Καλάβρυτα

2692022241

mail@gym-kalavr.ach.sch.gr

Ιωάννα Ροδοπούλου

2

0611010

Γυμνάσιο Κλειτορίας

Κλειτορία Αχαΐας, 25007, Κλειτορία

2692031225

gym-k-kl@sch.gr

Βασιλική Αγγελοπούλου

3

0610010

Γυμνάσιο Δάφνης Καλαβρύτων

Δάφνη Καλαβρύτων, 25004, Δάφνη

2692071208

mail@gym-dafnis.ach.sch.gr

Αγγελική Ρήγα

4

0611040

Γυμνάσιο Ψωφίδας

Ψωφίδα Καλαβρύτων, 25016, Ψωφίδα

2692051215

mail@gym-psofid.ach.sch.gr

Χαράλαμπος Παπαδημητρίου

Γενικά Λύκεια Δήμου Καλαβρύτων

α/α

Κωδικός

Ονομασία

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

E-mail

Διευθυντής/ντρια

1

0653010

Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων – Ευσέβιος Κηπουργός

Ευσ. Κηπουργού 4, 25001, Καλάβρυτα

2692022147

mail@lyk-kalavr.ach.sch.gr

Νικόλαος Αγγελακόπουλος

2

0661010

Γενικό Λύκειο Κλειτορίας

Κλειτορία Αχαΐας, 25007, Κλειτορία

2692031215

mail@lyk-kleit.ach.sch.gr

Βασιλική Παπουτσή

3

0660010

Γενικό Λύκειο Δάφνης

Δάφνη Καλαβρύτων, 25004, Δάφνη

2692071342

mail@lyk-dafnis.ach.sch.gr

Ιωάννα Τσουμάνη

Επαγγελματικά Λύκεια Δήμου Καλαβρύτων

α/α

Κωδικός

Ονομασία

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

E-mail

Διευθυντής/ντρια

1

0640095

ΕΠΑΛ Καλαβρύτων – Ευσέβιος Κηπουργός

Ευσ. Κηπουργού 4, 25001, Καλάβρυτα

2692023839

epal-kalavr@sch.gr

Νικόλαος Παπαδάτος