Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

Στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Αχαΐας υπηρετούν δώδεκα (12) Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης υπάγονται διοικητικά στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και εποπτεύονται ως προς την άσκηση του έργου τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

  • Ταχυδρομική διεύθυνση : Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, 26441 Πάτρα
  • Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2610423433

Παπάζογλου Ευρυδίκη (εκπαιδευτικός ΠΕ01)

Αντωνοπούλου Ζωή (εκπαιδευτικός ΠΕ02)

Παπατσίμπας Γεώργιος (εκπαιδευτικός ΠΕ02)

Μπαλωμένου Αθανασία (εκπαιδευτικός ΠΕ03)

Γαριού Αγγελική (εκπαιδευτικός ΠΕ04.04)

Διπλάρη Χριστίνα (εκπαιδευτικός ΠΕ05)

Τζώτζου Μαρία (εκπαιδευτικός ΠΕ06)

Λίλλη Μόνικα (εκπαιδευτικός ΠΕ08)

Κατσικαδέλης Μιχαήλ (εκπαιδευτικός ΠΕ11)

Κοτσοπούλου Μαρία (εκπαιδευτικός ΠΕ79)

Βαρδάλου Ελένη (εκπαιδευτικός ΠΕ80)

Παπαδάκης Σπυρίδων (εκπαιδευτικός ΠΕ86)