Τεχνική Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων

Οι Υπεύθυνοι ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. έχουν ως ρόλο :

    • τη διαχείριση, συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών των υποδομών ΤΠΕ στις σχολικές μονάδες ευθύνης και της υποστήριξης του ΠΣΔ.
    • τη συνεργασία με τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς ΠΕ86 σε θέματα οργάνωσης, τεχνικής υποστήριξης, λειτουργίας των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής και εφαρμογών Η/Υ.
    • τη συνεργασία με τους Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου για θέματα Πληροφορικής
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  2610465820 – 2610465821 – 2610465822
Ιστοσελίδα: http://plhnet.mysch.gr/

Για καταγραφή αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης επισκεφθείτε τη σελίδα : http://helpdesk.plhnet.mysch.gr/