Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών,υπάγονται διοικητικά στο Τμήμα Δ‘, με αρμοδιότητες την τεχνική υποστήριξη και την εφαρμογή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. ( Ν. 4547/2018: «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»)

Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Αχαΐας:

  • Σπυρίδων Παναγιωτόπουλος (εκπαιδευτικός ΠΕ86)

  • Γιαννόπουλος Αλέξανδρος (εκπαιδευτικός ΠΕ86)