Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων

Στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Αχαΐας υπηρετούν:

  • ένας (1) Υπεύθυνος-η Αγωγής Υγείας
  • ένας (1) Υπεύθυνος-η Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
  • ένας (1) Υπεύθυνος-η Πολιτιστικών Θεμάτων

Οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων παρακολουθούν, υποστηρίζουν και αξιολογούν τα πολύμηνα προγράμματα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπ/σης και Πολιτιστικών Θεμάτων αντίστοιχα, των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους. Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και τους Δ/ντές σχολικών μονάδων για τις δυνατότητες υλοποίησης προγραμμάτων ΑΥ, ΠΕ, ΠΘ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και εγκυκλίους των αρμοδίων οργάνων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Θωμοπούλου Ιωάννα (εκπαιδευτικός ΠΕ02)
Παπαϊωάννου Ιωάννα (εκπαιδευτικός ΠΕ04.05)

Βλάχος Ιωάννης (εκπαιδευτικός ΠΕ04.5)