Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής

Οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής  υπάγονται διοικητικά στο Τμήμα Ε’ με αρμοδιότητες  την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχολικών αθλητικών και συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και σε θέματα που αφορούν τη διδασκαλία του μαθήματος Φυσικής Αγωγής. ( Ν. 4547/2018: «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»)

Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής Αχαΐας:

  • Γεωργία Μητρογιάννη (εκπαιδευτικός ΠΕ11)

Ιστοσελίδα: https://grafeiofa.blogspot.com