Τομείς και Ειδικότητες ΕΠΑΛ Αχαΐας

Τομείς και Ειδικότητες που λειτουργούν στα ΕΠΑΛ Αχαΐας το Σχολικό Έτος 2020-2021

(Υ.Α.Φ20/60676/Δ4 ΦΕΚ 2042/Β/30-05-2020)

Ημερήσια ΕΠΑΛ

ΤΟΜΕΑΣ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)

Μηχανολογίας

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τεχνικός Οχημάτων

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Πληροφορικής

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

ΤΟΜΕΑΣ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)

Μηχανολογίας

Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Τεχνικός Οχημάτων

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Εφαρμοσμένων Τεχνών

Γραφικών Τεχνών

Σχεδιασμού – Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων

ΤΟΜΕΑΣ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)

Διοίκησης και Οικονομίας

Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

ΤΟΜΕΑΣ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)

Πληροφορικής

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Διοίκησης και Οικονομίας

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

Βοηθός Νοσηλευτή

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Κομμωτικής Τέχνης

Αισθητικής Τέχνης

ΤΟΜΕΑΣ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)

Διοίκησης και Οικονομίας

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

Βοηθός Νοσηλευτή

Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

ΤΟΜΕΑΣ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)

Πληροφορικής

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Διοίκησης και Οικονομίας

Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

Βοηθός Νοσηλευτή

ΤΟΜΕΑΣ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)

Μηχανολογίας

Τεχνικός Οχημάτων

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Πληροφορικής

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Διοίκησης και Οικονομίας

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

ΤΟΜΕΑΣ(Β ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ(Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)

Μηχανολογίας

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Τεχνικός Οχημάτων

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Πληροφορικής

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Διοίκησης και Οικονομίας

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

Βοηθός Νοσηλευτή

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

ΤΟΜΕΑΣ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)

Πληροφορικής

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Διοίκησης και Οικονομίας

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Εσπερινά ΕΠΑΛ

ΤΟΜΕΑΣ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)

Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Διοίκησης και Οικονομίας

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

Βοηθός Νοσηλευτή

Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

ΤΟΜΕΑΣ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)

Μηχανολογίας

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Πληροφορικής

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Εφαρμοσμένων Τεχνών

Γραφικών Τεχνών

Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

Κομμωτικής Τέχνης

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

ΤΟΜΕΑΣ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)

Μηχανολογίας

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τεχνικός Οχημάτων

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Εφαρμοσμένων Τεχνών

Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης

ΤΟΜΕΑΣ (Β ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)

Μηχανολογίας

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Διοίκησης και Οικονομίας

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών