Υπηρεσία Προσωπικής Ενημέρωσης

 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.athena.net.gr/athena/personalinfo βρίσκεται η υπηρεσία προσωπικής ενημέρωσης. Μέσω της υπηρεσίας αυτής ο κάθε συνάδελφος μπορεί να έχει μια άμεση πληροφόρηση βλέποντας και ελέγχοντας τα προσωπικά και οικονομικά του στοιχεία.

Η χρήση της υπηρεσίας προϋποθέτει μια αρχική εγγραφή από κάθε εκπαιδευτικό στην ιστοσελίδα της εφαρμογής.

Αναλυτικές οδηγίες βρίσκονται στο παρακάτω έγγραφο.

Οδηγίες για personalinfo