Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή φακέλου για την αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας και σχετικά με την υποβολή φακέλου για την ανανέωση αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κ.Ξ.Γ. και κατ’ οίκον διδασκαλίας στις οικείες Δ.Δ.Ε.