Νομοθεσία ιδρύσεως Φροντιστηρίων Δ.Ε.

file icon pdf

Παρακάτω παρατίθεται η κυριότερη νομοθεσία:

file icon pdf Τροποποίηση της 35085/ΣΤ1/2009 ΥΑ «Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέγαση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»

file icon pdf Τροποποίηση της 77053/Δ5/28.7.2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέγαση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»

file icon pdf Υ.Α. 77053/Δ5/28-07-2006 “Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέγαση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.”

file icon pdf Νόμος 682/1977 “Περί ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων”

Κάθε άλλος Νόμος ή Προεδρικό Διάταγμα που αναφέρεται στα παραπάνω μπορεί να αναζητηθεί δωρεάν από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η σχετική ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ είναι εδώ.