Λειτουργία κυλικείων σχολείων

file icon pdf

Παρακάτω παρατίθεται η κυριότερη νομοθεσία:

file icon pdf Διευκρινίσεις για το μίσθωμα των σχολικών κυλικείων

file icon pdf ΦΕΚ 563/Β/5-6-1998 – κανόνες υγιεινής και καθορισμός προϊόντων που διατίθενται

file icon pdf ΦΕΚ 1183/Β/31-8-2006 – κανόνες υγιεινής και καθορισμός προϊόντων που διατίθενται

file icon pdf ΦΕΚ 1003/Β/30-5-2008 – λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων

file icon pdf N.3377/2005 – τιμές προϊόντων

file icon pdf Υ.Α. 64321/Δ4/16-05-2008 – λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων

Κάθε άλλος Νόμος ή Προεδρικό Διάταγμα που αναφέρεται στα παραπάνω μπορεί να αναζητηθεί δωρεάν από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.