Δ.Δ.Ε. – Ενημέρωση εκπαιδευτικών για τις αιτήσεις μετάθεσης

 

Θέμα : « Ενημέρωση εκπαιδευτικών για τις αιτήσεις μετάθεσης»

ΣΧΕΤ. :  Η αρ. 128511/Δ2/08-11-2011 εγκύκλιος μεταθέσεων του ΥΠΔΒΜΘ

Κατόπιν της  έκδοσης της εγκυκλίου μεταθέσεων 2011-2012 ενημερώνουμε / διευκρινίζουμε τα εξής:

  • Οι αιτήσεις μετάθεσης, βελτίωσης, οριστικής τοποθέτησης θα υποβάλλονται  / αποστέλλονται από τους εκπαιδευτικούς στα κατά τόπους παραρτήματα εκπ/σης της Δ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας (πρώην γραφεία) στα οποία ανήκει το σχολείο οργανικής ή προσωρινής τοποθέτησης, δηλ. όπως και τα προηγούμενα έτη.
  • Τελευταία ημέρα υποβολής Αίτησης Μετάθεσης, Βελτίωσης, Οριστικής τοποθέτησης είναι η 30η Νοεμβρίου.
  • Επειδή κάθε χρόνο διατυπώνονται παράπονα από εκπαιδευτικούς για έλλειψη πληροφόρησης ως προς τις προθεσμίες αιτήσεων μετάθεσης κ.τ.λ. παρακαλούμε να λάβουν γνώση των παραπάνω και του παρόντος εγγράφου συνολικά ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ Δ/ΝΤΩΝ των Σχολείων, ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ (οι υπηρετούντες) ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ (οι μακροχρόνια απόντες), όλοι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ οι προσωρινά τοποθετημένοι, οι αποσπασμένοι σε άλλα ΠΥΣΔΕ/Υπηρεσίες και οι σε μακροχρόνιες άδειες.

Σχετική δημοσίευση εδώ.