Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

    Σχετικά με την ανακοίνωση της Α ΕΛΜΕ Αχαΐας στις 24/01/12 προς Δ/ντές, Συλλόγους διδασκόντων και Σχολικά συμβούλια, ως προς την αναπλήρωση ωρών λόγω καταλήψεων, σας ενημερώνουμε ότι η Δ/νση  Δ.Ε. Αχαΐας έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η διαδικασία αναπλήρωσης να γίνει σύννομα και όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία με στόχο την προάσπιση της μαθησιακής και παιδαγωγικής διαδικασίας αλλά και των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.

Σχετικά με το σχόλιο της ΕΛΜΕ «..μας απάντησε ότι δεν θα της υποδείξουμε εμείς πως θα διοικήσει!…» επισημαίνουμε ότι η Διευθύντρια  ασκεί διοίκηση όπως απορρέει από το θεσμικό της ρόλο,  συνεργάζεται με φορείς, θεσμικά όργανα, συνδικαλιστικά, μαθητικά συμβούλια, εκπαιδευτικούς, συλλόγους γονέων, γονείς, τοπική κοινωνία και άλλους, όμως ΔΕΝ ΣΥΝΔΙΟΙΚΕΙ.

Όποιος ασκεί δημόσιο έργο και έχει θεσμικό ρόλο κρίνεται από τις πράξεις και αποφάσεις του.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Ν. ΑΧΑΪΑΣ

 

ΠΙΕΡΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

 

Δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για την πλήρωση κενούμενων θέσεων

file icon doc

 

Οι  εκπαιδευτικοί,  που ήταν υποψήφιοι για θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και δεν είχαν υποβάλει δήλωση προτίμησης, επειδή συμμετείχαν και στη διαδικασία επιλογής Σχολικών Συμβούλων, υποχρεούνται σε περίπτωση μη επιλογής τους σε θέση Σχολικού Συμβούλου, να προσέλθουν μέχρι την Παρασκευή  20/01/2012 στην Δ/νση Δ/θμίας Εκπ/σης Ν. Αχαΐας (Ερμού 70) προκειμένου να κάνουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για την πλήρωση κενούμενων θέσεων (πίνακες επιλαχόντων υποψηφίων διευθυντών).

file icon doc έγγραφο