Δ.Δ.Ε. – Κατάταξη σε βαθμό και ΜΚ (ορθή επανάληψη)

file icon doc

 

Θέμα: «Αποστολή των Διαπιστωτικών Πράξεων κατάταξης ( Επανάληψη στο ορθό 28-12-2011)  σε Βαθμό και Μισθολογικό Κλιμάκιο εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Δ/νση Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Αχαΐας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων»

file icon doc Διαβιβαστικό

πίνακας ΜΚ – ανακοινοποίηση  πίνακας βαθμών – ανακοινοποίηση

ΠΥΣΔΕ – Ανακοινοποίηση πινάκων Υπεραριθμιών & Οργανικών Κενών

file icon doc

Δεν αφορά τα: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ – ΣΜΕΑΕ – ΜΟΥΣΙΚΟ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ σχολεία Ν. Αχαΐας

Ανακοινοποιούνται πίνακες υπεραριθμιών και οργανικών κενών διδακτικού προσωπικού για τις περιοχές Α, Β Αχαΐας.

Οι αλλαγές που προέκυψαν είναι οι παρακάτω :

1.      Διαγράφεται η υπεραριθμία κλάδου ΠΕ12 στο ΓΕΛ Δεμενίκων.

2.      Προστίθεται ένα (01) κενό επί θητεία κλάδου ΠΕ19 στο 6Ο Γυμνάσιο Πατρών

3.       Διαγράφεται η υπεραριθμία κλάδου ΠΕ18.10 (Νοσηλευτικής) στο 3Ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ.

4.      Τροποποιείται το κενό στο ΓΕΛ Διακοπτού στον κλάδο ΠΕ04.02. Διαγράφεται ο χαρακτηρισμός ΘΗΤΕΙΑ (ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΚΕΝΟ).

5.      Διαγράφεται το κενό κλάδου ΠΕ06 στο 2Ο ΕΠΑΛ Αιγίου.

6.      Διαγράφεται η υπεραριθμία κλάδου ΤΕ01.26 στη 2η ΕΠΑΣ Πατρών.

7.      Προστίθενται δύο υπεραριθμίες κλάδου ΠΕ12-17 (Ηλεκτρονικοί) στην 2η ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

file icon doc Διαβιβαστικό

Πίνακας Α΄περιοχής – ανακοινοποίηση  Πίνακας Β’ περιοχής – ανακοινοποίηση

Πίνακας τεχνικών ειδικοτήτων Α’ περιοχής

προηγούμενη ανάρτηση

Ενημέρωση εκπαιδευτικών σχετικά με συνταξιοδοτικά

file icon doc

 

Σας ενημερώνουμε πως σε ότι αφορά τις αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία ισχύουν οι Ν.4072/2012 (άρθ. 329, παρ. 6, εδαφ. β), Ν. 3687/2008 (αρθ. 4) και Ν.3528/2007 (αρθ. 147,148).

Κατόπιν αυτών, είναι δυνατή η υποβολή 2ης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της 1ης αίτησης, η οποία έχει υποβληθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι η σχετική νομοθεσία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (Άλλα θέματα > Νομοθεσία > Συνταξιοδοτικά).

file icon doc έγγραφο

 

Ενημέρωση για διάλεξη με θέμα τη Διαχείριση της Καινοτομίας

file icon pdf

 

«Η Διαχείριση της Καινοτομίας ως το Μόνο Μέσο Ανάπτυξης σε Περιόδους Κρίσεις: ΑΝΟΙΧΤΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

που συνδιοργανώθηκε από τον οργανισμό IEEE * Consumer Electronics Society, Φοιτητικό παράρτημα (Student Branch) του IEEE στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και την Ομάδα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ), σας προωθούμε τη διεύθυνση http://www.youtube.com/watch?v=7DRaOzQNTMI  όπου μπορείτε να βρείτε το βίντεο της ομιλίας, καθώς και τη διεύθυνση http://www.slideshare.net/nikilambropoulos/ss-12986316 όπου μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τις διαφάνειες (slides) της ομιλίας.  Επιπλέον όλα τα ανωτέρω στοιχεία μπορείτε να τα βρείτε στη διαδικτυακή πύλη της ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ http://blogs.sch.gr/eu-pdede.  

file icon pdf έγγραφο

ΠΥΣΔΕ – Πίνακες Υπεραριθμιών & Οργανικών Κενών

file icon doc

Δεν αφορά τα: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ – ΣΜΕΑΕ – ΜΟΥΣΙΚΟ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ σχολεία Ν. Αχαΐας 

Οι σχετικές δηλώσεις των υπεράριθμων με τις προτιμήσεις σχολείων θα υποβληθούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις σχολικές μονάδες που ανήκουν, από την Δευτέρα 28/05/12 μέχρι και την Παρασκευή 01/06/12.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων με την σειρά τους θα διαβιβάσουν το σύνολο των αιτήσεων στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας το αργότερο μέχρι την Τρίτη  05/06/12 και ώρα 12:00.

file icon doc Διαβιβαστικό  file icon doc Έντυπο αίτησης

 

Πίνακας Α’ περιοχής  Πίνακας Β’ περιοχής  Πίνακας Γ’ περιοχής  Πίνακας Δ’ περιοχής

 

Πίνακας τεχνικών ειδικοτήτων Α’ περιοχής  Πίνακας τεχνικών ειδικοτήτων Β’ περιοχής

Πίνακας τεχνικών ειδικοτήτων Γ’ περιοχής  Πίνακας τεχνικών ειδικοτήτων Δ’ περιοχής

ΥΠΔΒΜΘ – Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς

file icon pdf

Θέμα: “Κριτήρια  και διαδικασία  απόδοσης  δεύτερης  ειδικότητας  σε  εκπαιδευτικούς  της  πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”

file icon pdf εγκύκλιος