Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δήλωσης Οριστικών τοποθετήσεων-Βελτιώσεων

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής  δήλωσης Οριστικών τοποθετήσεων-Βελτιώσεων

μέχρι την Παρασκευή 5/7/2013 και ώρα 10:00 π.μ.