Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης Εκπ/κών Θεμάτων της ΔΔΕ Αχαΐας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου /ης του      Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Γενικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Δ.Ε. Αχαίας

Πρόσκληση