Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων Κ.Π.Γλωσσομάθειας ανά επίπεδο και γλώσσα

Σας ενημερώνουμε οτι τα εξεταστικά κέντρα θα είναι:

1) 3ο ΓΕΛ Πάτρας (Αγ. Ιωάννη Πράτσικα 2) -> ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

2) 2ο ΓΕΛ Πάτρας (Αγ. Γεώργιος Λάγγουρα) -> ΓΑΛΛΙΚΑ – ΙΤΑΛΙΚΑ – ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να παρευρίσκονται στο εξεταστικό τους κέντρο μισή ώρα πριν την ώρα έναρξης, έχοντας μαζί την αστυνομική τους ταυτότητα και το δελτίο υποψηφίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Προφορικές εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Το Σάββατο 10-5-2014 οι υποψήφιοι ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β’ εξετάζονται στα προφορικά σε ατομικά ραντεβού. Οφείλουν να προσέρχονται στα κέντρα εξέτασης 10′ πριν το προσωπικό τους ραντεβού έχοντας μαζί την αστυνομική τους ταυτότητα και το δελτίο υποψηφίου.

ΑΓΓΛΙΚΑ Β’       ΓΑΛΛΙΚΑ Β’       ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β’       ΙΤΑΛΙΚΑ Β’       ΙΣΠΑΝΙΚΑ Β’

Την Κυριακή 11-5-2014 οι υποψήφιοι ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α’ εξετάζονται προφορικά σε ατομικά ραντεβού. Οφείλουν να προσέρχονται στα κέντρα εξέτασης 10′ πριν το προσωπικό τους ραντεβού έχοντας μαζί την αστυνομική τους ταυτότητα και το δελτίο υποψηφίου.

ΑΓΓΛΙΚΑ Α’       ΓΑΛΛΙΚΑ Α’       ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α’       ΙΤΑΛΙΚΑ Α’       ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α’

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2610465871-877