Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων Κ.Π.Γλωσσομάθειας ανά επίπεδο και γλώσσα

Σας ενημερώνουμε οτι τα εξεταστικά κέντρα θα είναι:

1) 3ο ΓΕΛ Πάτρας (Αγ. Ιωάννη Πράτσικα 2) -> ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

2) 2ο ΓΕΛ Πάτρας (Αγ. Γεώργιος Λάγγουρα) -> ΓΑΛΛΙΚΑ – ΙΤΑΛΙΚΑ – ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να παρευρίσκονται στο εξεταστικό τους κέντρο μισή ώρα πριν την ώρα έναρξης, έχοντας μαζί την αστυνομική τους ταυτότητα και το δελτίο υποψηφίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ