Επιλεγέντες για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στα ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2014-2015

Στα συνοδευτικά αρχεία θα βρείτε τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στα ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2014-2015 καθώς και σε ποιά σχολεία τοποθετούνται.

Για την έναρξη των μαθημάτων καθώς και για την υπογραφή συμβάσεων θα υπάρξει τηλεφωνική ενημέρωση.