ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ 2015 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ανακοινώνουμε τους τελικούς πίνακες υποψηφίων Διευθυντών και Διευθυντριών 2015, μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΠΥΣΔΕ επιλογής Διευθυντών Αχαΐας.