Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σχολείων λειτουργικά υπεράριθμων ΚΑΙ ευρισκόμενων στη διάθεση ΠΥΣΔE

Πρόσκληση

Λειτουργικά Κενά (ανακοιν)

Σειρά Προτεραιότητας

(Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν , μπορούν να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους (εντός της προθεσμίας υποβολής) λόγω της ανακοινοποίησης των κενών. Η τροποποίηση γίνεται πατώντας το εικονίδιο μολύβι . Η τροποποιημένη αίτηση πρέπει να κατατεθεί εκ νέου στη ΔΔΕ Αχαΐας ).