Πρόσκληση 2 για υποβολή δήλωσης σχολείων λειτουργικά υπεράριθμων ΚΑΙ ευρισκόμενων στη διάθεση ΠΥΣΔE

Η 2η ανακοινοποίηση αφορά μόνο τις ειδικότητες ΠΕ05 και ΠΕ11

1)      ΠΕ05 12 ώρες στο Γ/σιο Λουσικών

2)      ΠΕ11 17 ώρες στο ΓΕΛ Κ.Αχαΐας

Μόνο για αυτές τις ειδικότητες παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μέχρι το τέλος της ημέρας (24:00).

ΠΙΝΑΚΑΣ κενών 2