Ανακοινοποίηση μορίων αιτούντων απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ 2015-2016

Ανακοινοποίούμε τη μοριοδότηση των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι αύριο Παρασκευή 25/09/2015 και ώρα 10.00 πμ.

ΠΙΝΑΚΑΣ