ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αιτήσεις / Παράταση αιτήσεων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ (και ευρισκόμενων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ)

Σας ενημερώνουμε ότι ,μετά από παράκληση πολλών συναδέλφων και στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται για την καλύτερη στελέχωση των σχολικών μονάδων, ενεργοποιήθηκε το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων λειτουργικά υπεράριθμων (και ευρισκόμενων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ), και μόνον, και θα δέχεται τροποποιήσεις αιτήσεων και νέες αιτήσεις λειτουργικής υπεραριθμίας από σήμερα, μέχρι και αύριο Τρίτη 06/09/2016,  και ώρα 09:00 το πρωί το αργότερο.

(το παρόν δεν αφορά τις αιτήσεις αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ και τις δηλώσεις σχολείων των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ).

Επισυνάπτουμε επικαιροποιημένα τα λειτουργικά κενά.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση όλων των συναδέλφων. 

Πίνακας Λειτουργικών κενών