Αιτήσεις ανακλήσεων, τροποποιήσεων, επανεξετάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

 

 

Σας παραθέτουμε την οδηγία του ΥΠΠΕΘ/Τμήμα Γ

“Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων β’ φάσης αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σας γνωρίζουμε ότι θα ακολουθήσει νεότερη οδηγία για το χρόνο και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων ανακλήσεων, τροποποιήσεων, επανεξετάσεων καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς στο ΟΠΣΥΔ.

Σε περίπτωση που προσέλθουν εκπαιδευτικοί για κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών για τα ανωτέρω θα ενημερωθούν σχετικά. Εάν επιμένουν να καταθέσουν εγχάρτως αίτηση και δικαιολογητικά δεν θα αποστέλλονται με κανένα τρόπο (έγχαρτα, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στις υπηρεσίες μας.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ “