Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) Νοεμβρίου 2016

Ανακοινώνεται οτι από Δευτέρα 19-9-2016 μέχρι και Παρασκευή 30-9-2016 θα υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2016. 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2016.

Προκήρυξη

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα Εξετάσεων

Αίτηση Υποψηφίου