Τεχνικές ειδικότητες (ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18-ΤΕ) – Δυνατότητα τροποποίησης και υποβολής νέων αιτήσεων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ (και ευρισκόμενων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ)

Τροποποίηση Αίτησης Τεχνικές Ειδικότητες

Λειτουργικά Κενά Τεχνικές

e-Αίτηση (ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18-ΤΕ)