Μόρια αιτήσεων απόσπασης 2016-2017 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

Στον πίνακα που ακολουθεί θα βρείτε τα μόρια των αιτούντων απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ καθώς και των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ για τοποθέτηση, με αλφαβητική σειρά, για το σχολικό έτος 2016-2017.

Μόρια αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ 2016-2017 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)