Ανακοίνωση :Παράταση παραμονής εκπαιδευτικών σε σχολεία προσωρινής τοποθέτησης

Οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητας ΠΥΣΔΕ Αχαΐας που βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ, παραμένουν στη σχολική μονάδα προσωρινής τους τοποθέτησης (του σχ. έτους 2016-17) ,όπου και θα παρουσιαστούν αύριο 1/9/17, μέχρι την απόφαση τοποθέτησής τους για το σχ. έτος 2017-18 από το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας.
 

Αποφάσεις αποσπάσεων

Αποσπάσεις σε ΓΑΚ

Αποσπάσεις σε Εθν. Βιβλιοθήκη και Δημ. Βιβλιοθήκες

Αποσπάσεις σε ΣΔΕ (ανακ.)

Αποσπάσεις εκπ/κων εκκλ/κής εκπ/σης

αποσπάσεις εκπ/κών ΠΕ19-20  σε Περ/κες δ/νσεις και ΔΟΑΤΑΠ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΕ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ 2017-18

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΔΕ ΑΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. δ/νση της ΔΔΕ  (mail@dide.ach.sch.gr).

Πρόσκληση Διάθεσης ΔΔΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣΥΔ

Μετά την ανακοίνωση της β’ φάσης αποσπάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και προκειμένου η Κ.Υ. του ΥΠΠΕΘ και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να μην κατακλύζονται από ερωτήματα και αιτήματα, σας ενημερώνουμε ότι το ΟΠΣΥΔ θα είναι ανοιχτό από την Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017 για την καταχώριση νέων αιτήσεων και ανακλήσεων απόσπασης για σοβαρούς λόγους, καθώς  και ενστάσεων και επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης.

Επισημαίνεται ότι αιτήματα που θα υποβληθούν εγγράφως ή με φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν θα ληφθούν υπόψη σε ενδεχόμενη επόμενη φάση αποσπάσεων.

Παρακαλούμε όπως κοινοποιηθεί στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών.

                                                                                                                                                                                                                                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                                      Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                             ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης (πλην Μουσικών και Μουσικών Ειδικεύσεων για τα μουσικά σχολεία) δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχ. έτος 2017-2018

Εγκύκλιος Περιοχές