ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΔΕ ΑΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. δ/νση της ΔΔΕ  (mail@dide.ach.sch.gr).

Πρόσκληση Διάθεσης ΔΔΕ