Ανακοίνωση :Παράταση παραμονής εκπαιδευτικών σε σχολεία προσωρινής τοποθέτησης

Οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητας ΠΥΣΔΕ Αχαΐας που βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ, παραμένουν στη σχολική μονάδα προσωρινής τους τοποθέτησης (του σχ. έτους 2016-17) ,όπου και θα παρουσιαστούν αύριο 1/9/17, μέχρι την απόφαση τοποθέτησής τους για το σχ. έτος 2017-18 από το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας.
 

Αποφάσεις αποσπάσεων

Αποσπάσεις σε ΓΑΚ

Αποσπάσεις σε Εθν. Βιβλιοθήκη και Δημ. Βιβλιοθήκες

Αποσπάσεις σε ΣΔΕ (ανακ.)

Αποσπάσεις εκπ/κων εκκλ/κής εκπ/σης

αποσπάσεις εκπ/κών ΠΕ19-20  σε Περ/κες δ/νσεις και ΔΟΑΤΑΠ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΕ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ 2017-18