ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ

Ορισμός εξεταστικών κέντρων και κατανομή σε αυτά των υποψηφίων των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2017

Επισημαίνεται ότι για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και για τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια και μουσική) και για τις πρακτικές δοκιμασίες των ΤΕΦΑΑ θα ακολουθήσει νεώτερη ενημέρωση.

 

Από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμήμα Α ΄