Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακινήσεις στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος 2ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ