Απόφαση Λειτουργίας Προπαρασκευαστικών Τμημάτων Πιστοποίησης Μαθητείας

Απόφαση Λειτουργίας Τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης στην  Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας

Η έναρξη λειτουργίας των τμημάτων θα γίνει στις 4/2/2019 και θα ολοκληρωθεί την 12/2/2019. Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης έχει διάρκεια 35 ωρών και διδάσκεται 5 διδακτικές ώρες για 7 ημέρες.