3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση μίας κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Προκήρυξη

Διευκρίνιση

Αίτηση

Ν.4547/2018

ΦΕΚ 4412/2018 Β Υποδιευθυντές και Προϊστάμενοι Εκπ. Θεμάτων

Υπ. Δήλωση -Υπόδειγμα

 

Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης

Παρατείνεται, μέχρι την Παρασκευή 11/01/2019, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων, Αποφοίτων και Εκπαιδευτικών, για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, των Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.