ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Aπό 10-05-2019 μέχρι 20-05-2019 και ώρα 15.00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2020