Προσφορά θέσεων Μαθητείας από φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα


Προσφορά θέσεων Μαθητείας από φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα

Καλούμε τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να στηρίξουν για άλλη μια χρονιά το θεσμό της μαθητείας, επενδύοντας στη βελτίωση των δεξιοτήτων των ανθρώπων που επέλεξαν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ως εκπαιδευτική διαδρομή για την αποτελεσματική τους ένταξη στην αγορά εργασίας.

Περισσότερα