Οργάνωση και Διεξαγωγή των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019

Οργάνωση και Διεξαγωγή των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019

Απόφαση Τοποθέτησης – Διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Αχαΐας στο πλαίσιο της Πράξης “Πρόγραμμα Μέετρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με αναπηρίες η/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Σχολ. Έτος 2019 – 2020” με κωδικό ΟΠΣ 5047082, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο Πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας, 6,8 και 9 του ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση” του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Απόφαση Τοποθέτησης

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-20», με κωδικό ΟΠΣ: 5047057, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Απόφαση Τοποθέτησης

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Καθορισμού αριθμού κενών θέσεων μαθητών στη Β΄ – Γ΄ Τάξη του Γυμνασίου και στην Α΄ – Β΄ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Πατρών για το Σχολικό Έτος 2019-2020

12650_ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ _ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (2019-2020)_signed.pdf

Η Μαθητεία στις Επιχειρήσεις

 

Παρουσίαση του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» στο Δ.Σ. της Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α.

 

Την Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου , στις 9.00 μμ, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση-ενημέρωση για το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» που αφορά τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ. , στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Νομού Αχαΐας, Αράτου 21, στην Πάτρα.

Περισσότερα

Καθορισμός αριθμού κενών θέσεων μαθητών στη Β΄ – Γ΄ Τάξη του Γυμνασίου και στην Α΄ – Β΄ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Πατρών για το Σχολικό Έτος 2019-2020

12650_ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (2019-2020)_signed.pdf