ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το πρόγραμμα των εξετάσεων των μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και

«Μουσική Αντίληψη και Γνώση» ορίστηκε με σχετική ΥΑ, ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 14-9-2019 ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ 16.00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16-9-2019 ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 08.30 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μισή ώρα πριν την ώρα

εξέτασης. Για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 2΄ με 6΄ λεπτά για κάθε υποψήφιο. Για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης έχει διάρκεια 30’ λεπτών, ενώ η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης έχει διάρκεια 2 ωρών, άρα συνολική εξέταση δυόμιση ώρες.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Τα εξεταστικά κέντρα για την διεξαγωγή των εξετάσεων των μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά έγινε με Υ.Α, ως εξής:

1) Εξεταστικό κέντρο για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» ορίζεται

στην Αττική, το Μουσικό Γυμνάσιο με Μουσικές Λυκειακές Τάξεις Ιλίου της ΔΔΕ Γ’ Αθήνας

(Πετρακογιώργη 1, τκ 13122, Ίλιον, 2102384855), στο οποίο θα εξεταστούν όλοι οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καθώς και οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας «Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό».

Η εξέταση των υποψηφίων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για το μάθημα

«Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» πραγματοποιείται στα ίδιο εξεταστικό κέντρο και με τον ίδιο τρόπο, όπως και για τους λοιπούς υποψηφίους. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση ως προς τον τόπο, χρόνο, τρόπο και διαδικασία εξέτασης για κανέναν υποψήφιο.

2) Για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» οι εξετάσεις για όλους τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καθώς και τους υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας «Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό», θα διενεργηθούν στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι. Για το μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» δεν υπάρχει διαφοροποίηση στο εξεταστικό κέντρο, συνεπώς οι υποψήφιοι με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες εξετάζονται στο ίδιο εξεταστικό κέντρο με τους υποψηφίους που εξετάζονται γραπτώς στο συγκεκριμένο μάθημα.

Προγραμμα επαναληπτικες 2019 Υ Α ΓΕΛ και ΕΙΔΙΚΑ με αδα.pdf

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»

Με την υπ’ αριθμ. 35/05-09-2019 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. εγκρίθηκε η παράταση της ημερομηνίας λήξης δημοσίευσης της Γ΄Πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. Εκπαιδευτών/τριών Δ.Ι.Ε.Κ στο πρόγραμμα επιμόρφωσης μαθητείας, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057.

 

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών εκπαιδευτών τριών είναι η Παρασκευή 20/09/2019.

http://iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/egkrisi-paratasis-mis-5008057