ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗΣ (ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟ, ΤΑΚΤΙΚΟΣ & ΠΔΕ ΣΥΓΧΡΗΜ.)

Ενημερωθείτε στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας:https://bit.ly/2Q2Ywa1