Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕ 2019-2020 (ΩΛΛΤ46ΜΤΛΗ-9ΗΚ).pdf

17488_Ενημέρωση σχολειων με e-mail για μεταθεσεις σχ. ετους 2019-2020_ΤΕΛΙΚΟ_signed.pdf

1. Οδηγίες εκτύπωσης πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από την πύλη ΕΡΜΗΣ.pdf

2. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ.doc