ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Γ΄ΦΑΣΗΣ

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές /αναπληρώτριες  εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί στη  Διεύθυνση Δ/βάθμιας Εκπ/σης Αχαΐας (Γραφείο Β8)  να προσέλθουν για κατάθεση των δικαιολογητικών  τους  Δευτέρα  11-11-2019 και Τρίτη 12-11-2019 έως 13:00 προκειμένου  στη συνέχεια να γίνει ΠΥΣΔΕ για την τοποθέτησή τους.

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ:

·         Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)

·         Μεταπτυχιακό (αν υπάρχει – σε περίπτωση ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού και μετάφραση ΔΟΑΤΑΠ)

·         Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

·         Ταυτότητα και φωτοτυπία ταυτότητας

·         Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας (1ο όνομα δικαιούχου ο/η εν λόγω εκπαιδευτικός)

·         Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.

·         Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ

·         Πιστ. Στρατολογίας

·         Πιστ. Οικ. Κατάστασης του τελευταίου τριμήνου (μόνο αν είστε έγγαμοι ή/και με ανήλικα τέκνα. Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης).

·         Πιστ. Εντοπιότητας (αν μένετε στην περιοχή όπου προσλαμβάνεστε)

·         Πρόσφατες Ιατρικές Γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου Δημοσίου ή ιδιώτη (απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή 1ης μισθοδοσίας)

·         Συγκεντρωτική κατάσταση ενσήμων